Friday, 10/07/2020 - 03:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hiền Quan

BC sơ kết kỳ I LĐ THCS Hiền Quan

 

    ĐỘI  TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS HIỀN QUAN                     

           Số:    / BCSK-LĐ

 

 

    Hiền Quan, ngày 04 tháng 01 năm 2017

                                                                    

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC

 

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

 

 

Tổng số chi đội: 12

Tổng số đội viên đầu năm: 364- Cuối học kỳ I: 364

 trong đó:  Nam:     187        Nữ:  177

 Số đội viên là con thương binh: 02

 Số đội viên khuyết tật: 03

Tổng số đội viên tham gia xếp loại: 364

I- Thuận lợi :

 

 

        Liên đội trường THCS Hiền Quan là một trường miền núi, tình hình kinh tế, chính trị còn gặp nhiều khó khăn.Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương đời sống của nhân dân ổn định, số gia đình thuộc hộ nghèo giảm.Công tác xã hội hoá giáo dục được chú trọng. Nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể trong xã vì thế chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao.

   

         Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Đất Tổ thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy”gắn với thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đất Tổ"; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đội; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học của Liên đội THCS Hiền Quan luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ - BGH nhà trường và Đoàn xã  địa phương. Với sự nỗ lực vươn lên của các anh chị phụ trách, đội ngũ cán bộ Đội và toàn thể đội viên trong liên đội đã góp phần quan trọng để công tác Đội trong nhà trường đạt được những kết quả đáng mừng.

 

 

II- Khó khăn :

 

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động Đội trong nhà trường còn gặp phải những khó khăn nhất định:

+Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động học tập và rèn luyện của đội viên tuy đã có sự quan tâm đầu tư song để đáp ứng với yêu cầu của hoạt động Đội  thì vẫn còn hạn chế và gặp khó khăn  .

+Số đội viên trong thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo nhiều nên hầu hết các đội viên phải dành thời gian để giúp gia đình, do đó phần nào ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như tham gia các phong trào, hoạt động của Liên đội.

+Một số ít đội viên ý thức học tập và rèn luyện còn chưa cao, chưa hòa mình vào các hoạt động tập thể do vậy gây không ít khó khăn cho công tác đội.

          +Tổng phụ trách Đội là giáo viên kiêm nghiệm, kinh nghiệm và năng lực tổ chức các hoạt động Đội còn hạn chế.

          + Địa bàn dân cư phân bố rộng, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên việc quản lí còn gặp nhiều khó khăn, điều đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả các phong trào của liên đội.

 

B. KẾT QUẢ CỤ THỂ:

 

 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC:

 “Thiếu nhi Đất Tổ

Vâng lời bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn”

Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, liên đội đã tæchøc tèt c¸c ho¹t ®éng cã ý nghÜa gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña d©n téc, cña §oµn, §éi; giáo dục ý thức chấp hành Pháp luật cho đội viên thiếu niên thông qua việc thực hiện các phong trào; Thăm quan và chăm sóc các khu di tích lịch sử địa phương, khu nghĩa trang liệt sĩ, nghe nói chuyện truyền thống,...

 

 Tuyên truyền, giáo dục đội viên hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đội TNTP Hồ Chí Minh; phát động trong thiếu nhi phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”  phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc, thông qua các hình thức sinh động “ hội diễn văn nghệ, thi các trò chơi dân gian ...”  kết hợp giáo viên bộ môn âm nhạc dạy các bài hát về Biển đảo, Bác Hồ cho các em đội viên.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Đất Tổ thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với từng nội dung lời dạy của Bác. Trọng tâm triển khai là phong trào "Tuổi trẻ Đất Tổ: Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn". lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu và nội dung quan trọng để góp phần hình thành nhân cách cho các em, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ, tiếptục thực hiện tốt cuộc vận động "Thiếu nhi Đất Tổ thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy" với các hình thức: Nhật ký làm theo lời Bác, xây dựng tiêu chí đăng ký thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, tiêu chí về cháu ngoan Bác Hồ thông qua các nội dung hoạt động cụ thể, gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, từng chi đội, liên đội...

Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới, tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2013 – 2017. Huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được vững bước đến trường, tuyên dương, khen thưởng, động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện. Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và định hướng lý tưởng sống, giá trị sống cho thiếu niên, nhi đồng. Triển khai thực hiện nghi thức Đội sửa đổi bổ sung theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống lành mạnh cho đội viên có nhiều đổi mới thông qua các hình thức sinh hoạt Đội, ATGT, thực hiện chuyên hiệu Đội, tổ chức Hội thi, diễn kịch, thi sưu tầm báo, tổ chức nói chuyện truyền thống...; tổ chức tốt cho đội viên tham gia ký cam kết không vi phạm ATGT, ký cam kết không vi phạm các điều cấm trong dịp tết Nguyên Đán.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI:

     1/ Chương trình 1: Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh

          - Giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống , nếp sống, giúp đội viên hiểu và thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy là một trong những nhiệm vụ mà liên đội rất chú trọng và đặt lên hàng đầu, thông qua đó giúp đội viên có hoài bão, có ước mơ, hình thành nhân cách, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Giáo dục cho đội viên truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống của Đoàn, Đội...Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để làm tốt công tác này, liên đội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đội viên hiểu biết về các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm, về truyền thống vẻ vang của Đảng,  của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Các hoạt động này thường được liên đội tiến hành trong các giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt chi đội và các buổi hoạt động ngoại khóa toàn liên đội, có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và đội ngũ phụ trách chi đội. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú : Nói chuyện truyền thống, mít tinh kỷ niệm, thi tìm hiểu, tổ chức cho các em đội viên dọn dẹp, vệ sinh và thắp hương dâng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hiền Quan.

Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT và BCH Huyện Đoàn Tam Nông về việc tổ chức cuộc thi viết quốc tế UPU lần thứ 46. Liên đội đã phát động và tổ chức cho đội viên tham gia thi viết bài và được đông đảo các em tham gia dự thi.

Trong học kỳ I, liên đội đã tổ chức được nhiều buổi mính tinh chào mừng về: Ngày khai giảng năm học mới, chào mừng ngày 20/10 ,lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Thi viết báo tường,thi TDTT,thi cắm hoa, thi trò chơi giân dân, hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 với rất nhiều tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác, Đoàn - Đội, thầy cô và mái trường…, mít tinh tưởng niệm nạn nhân bị tai nạn giao thông năm 2016, tổ chức buổi lễ mít tinh nói chuyện truyền thống QĐND Việt Nam dịp 22-12, Văn nghệ, tọa đảm ôn lại truyền thống anh bồ đội cụ Hồ, đồng diễn “ biểu diễn về nghi thức đội trên nền nhạc” dâng hương đài tưởng niệm xã Hiền Quan …

Thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” liên đội thường xuyên phát động các phong trào thi đua như: “ Vượt khó học tốt, giúp bạn tiến bộ”, “ ngàn hoa điểm tốt - mừng thầy mừng cô ”; đôi bạn cùng tiến, làm công tác kế hoạch nhỏ, xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”. Thực hiện nếp sống văn minh trong nhà trường thông qua những ngày lễ lớn, những buổi chào cờ đầu tuần....

- Tiếp tục hướng dẫn đội viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Đất Tổ thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đất Tổ”. Triển khai đồng bộ có hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt” trong Liên đội. Chú trọng việc giáo dục đội viên thông qua hình thức nêu gương, tăng cường tuyên truyền những tấm gương “Người tốt - Việc tốt” trong đội viên, những tấm gương “Dũng cảm cứu bạn”, đẩy mạnh phong trào thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi…

- Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về “Tăng cường giáo dục lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”; Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

2/Chương trình 2: Luyện rèn tri thức- vững bước tương lai:

 Bên cạnh việc giáo dục đạo đức nề nếp lối sống cho đội viên thì việc đẩy mạnh phong trào thi đua học tập cũng được Liên đội coi là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Nhằm động viên thiếu nhi hăng hái thi đua trong học tập và rèn luyện, tinh thần học tập nghiêm túc, trung thực, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau nhau cùng tiến bộ để trở thành con ngoan trò giỏi, thực hiện tốt phong trào “ Vượt khó học tập tốt”, Liên đội luôn đa dạng hoá các nội dung và hình thức thi đua học tập gắn liền với chủ điểm hoạt động của từng tháng, đặc biệt vào các dịp tổ chức các hoạt động lớn: Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày thành lập QĐND Việt nam 22/12  gắn với chương trình “ Ngày Hội thiếu nhi đất tổ noi gương anh bồ đội cụ Hồ ”.

Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi.Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đi đôi với hành”, Học thực chất - Thi nghiêm túc”. Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội, các cuộc thi trực tuyến phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; tổ chức cho thiếu nhitham gia các hoạt động ứng dụng khoa học về công nghệ thông tin, Cuộc thiKhoa học kĩ thuật”, cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III,cuộc thi giải Toán và Tiếng Anh trên mạng năm học 2016 - 2017.

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “ Hai không với bốn nội dung”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 100% đội viên trong Liên đội tích cực thi đua hưởng ứng và tạo môi trường học tập trung thực, nghiêm túc, có chất lượng. Với mục tiêu cơ bản là giành kết quả cao trong học tập, liên đội đã thường xuyên duy trì các phong trào thi đua học tập như: thi đua ngày học tốt, giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt. Chủ động tích cực trong việc tổ chức các buổi sơ kết, đánh giá chất lượng học tập của các chi đội  trong các giờ chào cờ đầu tuần, đưa ra các nội dung và hình thức học tập phù hợp với đặc thù từng lớp, từng khối, trên địa bàn dân cư, trao đổi về các phương pháp học tập. Phát động phong trào giúp đỡ bạn nghèo trong học tập thông qua việc thành lập các đôi bạn cùng tiến, các nhóm học, ủng hộ đồ dùng sách vở. Kiểm tra sát sao khâu chuẩn bị bài tập ở nhà, dụng cụ học tập, sách vở trong giờ truy bài.

Liên đội tiếp tục duy trì hoạt động của các CLB môn học : Toán, Văn, Ngoại ngữ theo chủ điểm của các tháng và theo kế hoạch cụ thể của liên đội.

Tháng 9: Hoạt động theo chủ đề Toán học

Tháng 10: Hoạt động theo chủ đề Tiếng Anh   

Tháng 11,12: Hoạt động theo chủ đề Văn học  

Chất lượng mũi nhọn về các bộ môn văn hoá được liên đội đặc biệt quan tâm. Để có kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, liên đội đã phối hợp chặt chẽ với tổ chuyên môn lên kế hoạch lựa chọn và bồi dưỡng chu đáo đội tuyển tham gia dự thi. Trong kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật: 02 em đạt giải Nhì cấp huyện. Thi học sinh giỏi cấp Huyện: 02 giải Ba và 02 khuyến khích và có 04 em được tham gia thi vòng 2.

          Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, trong học kỳ I, liên đội đã tham mưu với BGH nhà trường, phối hợp chặt chẽ với tổ chuyên môn lên kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ những học sinh thuộc diện yếu kém của nhà trường. Qua thống kê số liệu đầu năm học, toàn trường có rất nhiều học sinh thuộc diện yếu kém cần được giúp đỡ. Với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của cả thầy và trò, kết thúc học kỳ I, số lượng học sinh yếu kém cũng đã giảm một cách đáng kể so với đầu năm và bước đầu đạt chỉ tiêu đầu năm đề ra, chất lượng giáo dục dần được nâng lên.

Kết quả hai mặt giáo dục của liên đội trong học kỳ I:

* Về hạnh kiểm:

 

 

LỚP

Tổng số lớp

Tổng số HS

Số HS

Đạo đức

tham gia

Tốt

Khá

TB

Yếu

đánh giá

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

3

101

101

71

70,29

28

27,72

2

1,98

0

0.0

7

3

89

89

62

69,66

23

25,84

4

4,49

0

0.0

8

3

88

88

67

76,13

17

19,31

4

4,54

0

0.0

9

3

86

86

72

83,72

9

10,46

5

5,81

0

0.0

Cộng

12

364

364

272

74,72

77

21,15

15

4,12

 

 

0.0

 

* Về học lực:

LỚP

Tổng số lớp

Tổng số HS

Số HS

Học lực

tham gia

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

đánh giá

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

3

101

6

5

4,95

43

42,57

44

43,56

9

8,91

0

0.0

7

3

89

7

5

5,61

32

35,96

41

46,07

10

11,24

1

1,12

8

3

88

8

5

5,68

38

43,18

34

38,64

11

11,25

0

0.0

9

3

86

9

5

5,81

34

39,53

38

44,19

9

10,47

0

0.0

Cộng

12

364

364

20

5,49

147

40,38

157

43,13

39

10,71

1

0,27

 

 

3/ Chương trình 3: Vui khỏe an toàn - Học ngàn điều hay:

 Nhằm xây dựng một môi trường thân thiện phát huy năng lực của học sinh ngay từ đầu năm học liên đội tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nội dung của chỉ thị 40 về "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", trồng và chăm sóc cây xanh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, mỗi lớp tự trồng chăm sóc bồn hoa của lớp mình, tạo môi trường Xanh-Sạch- Đẹp. Liên đội đã vận động tiền, vật liệu để xây dựng quỹ và đã tổ chức cho đội viên tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bồn hoa trong nhà trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của HĐĐ Huyện Tam Nông. Liên đội đã triển khai đến 100% đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Công tác nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn cũng được Liên đội đặc biệt quan tâm. Trong học kỳ I, Liên đội đã tham gia ủng hộ tiền giúp mua tăm ủng hộ người khuyết tật với tổng số tiền 2.130.000đ. làm tốt công tác này gồm có các chi đội: 6A,6C,7C,8B,8C,9C....Liên đội tham gia giao lưu văn nghệ với trung tâm nghệ thuật tình thương do tỉnh Đoàn phát động với tổng số tiền 1.712.000đồng.

 

Tổ chức các hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo đội viên tham gia như tổ chức cho đội viên tham gia văn nghệ, thi Viết báo tường thi TDTT , tổ chức thi trò chơi giân dân gian, hội diễn văn nghệ nhân ngày 20/10, ngày 20/11; mít tinh tượng niệm nạn nhân bị tai nạn giao thông 2016, ngoại khóa về chủ đề An toàn giao thông, thi sưu tầm báo ảnh về anh bộ đội cụ Hồ, tổ chức mít tinh chào mừng ngày QĐND Việt Nam 22/12 gắn với chương trình Ngày Hội “ Thiếu nhi đất tổ noi gương anh bồ đội cụ Hồ”. Liên đội đã mời thầy giáo Bùi Khắc trình- Một người lính đã từng tham gia các cuộc kháng chiến nói chuyện về truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ và đồng diễn Nghi Thức Đội trên nền nhạc, dọn dẹp vệ sinh thắp hương đài tưởng niệm xã Hiền Quan…

Trong học kỳ I, liên đội đã tổ chức cho các chi đội tham gia các cuộc thi, kết quả cụ thể như sau:

* Về thi Viết báo tường:

Gải nhất: Chi đội 9A

Giải nhì: Chi đội 7C, 8C

Giải ba: Chi đội 8B, 7A, 6C

Giải khuyến khích: Chi đội 6A, 6B, 7B, 8A , 9B, 9C

* Về thi TDTT: ( thi cầu lông)Chia làm hai độ tuổi : 6+7 và 8+9 thi đấu với nhau ( hình thức thi đấu đôi nam và đôi nữ )

Giải nhất: Gồm các chi đội  6A , 7C, 9B, 8C

Giải Nhì: Gồm các chi đội 7B, 6A , 9C , 8C

* Thi kéo co:

Giải nhất : Chi Đội 7C và chi đội 8A

Giải nhì : Chi Đội 7B và chi đội 9A

   * Thi nhảy bao bố

Giải nhất : Chi Đội 7C và chi đội 8A

Giải nhì : Chi Đội 6A và chi đội 9C

Lịch hoạt động giữa  giờ của liên đội được duy trì thường xuyên : Thứ 3: thể dục, thứ 4: hát giữa giờ, thứ 5: tổng vệ sinh cơ quan, thứ 6: đọc báo đội, thứ 7: Tập nghi thức Đội.

Tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa các chi đội, tham gia vệ sinh trường lớp, nhà trường và liên đội đã giao cho một chi đội (chi đội 9B) tham gia chăm sóc di tích lịch sử ở địa phương. Các hoạt động trên nhằm tạo ra một môi trường thân thiện cho đội viên khi đến trường.

- Liên đội đã tiến hành vận động các bạn đội viên ủng hộ mỗi bạn tối thiểu 3000đồng/ 1đội viên để thực hiện phong trào giúp các bạn khó khăn chuẩn bị ăn tết nguyên Đán với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”.  

- Liên đội đã phát động phong trào làm kế hoạch nhỏ đợt I dưới các hình thức: Thu gom giấy vụn, vỏ chai, lon bia… vào tháng 10 và đã bán được với trị giá 741.000 đồng.

 Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Huyện Đoàn, sự phối hợp chặt chẽ của chi đoàn, Liên Đội đang tiếp tục tiến hành thực hiện các phong trào kế hoạch nhỏ (đợt II) và thực hiện tốt các phong trào cấp trên phát động.

4/ Chương trình 4: Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn.

 

 Nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ Đội ngay từ đầu năm liên đội đã tập huấn cho cán bộ đội, phụ trách đội để hoạt động Đội được tiến hành đều đặn thường xuyên, tổ chức Đại Hội chi đội, Liên đội nhằm kiện toàn tổ chức Đội và bầu ra 15 bạn đội viên có năng lực vào BCH Liên đội. Để tăng cường kĩ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đội, trong học kỳ I, liên đội đã tiến hành tập huấn: nghi thức đội viên, các bài trống-hát múa quy định, cách ghi chép sổ sách, cách đánh giá thi đua xếp loại theo tuần- tháng, hệ thống sổ sách đội được chuẩn bị đầy đủ chu đáo, nhờ đó hoạt động tự quản của liên đội luôn được duy trì hiệu quả.

        Kế hoạch hoạt động của liên đội được xây dựng cụ thể, chi tiết theo năm học, tháng học, tuần học có  ý kiến chỉ đạo của chi bộ BGH nhà trường. Công tác tham mưu phối hợp trong hoạt động Đội đạt kết quả tốt.

       Trong năm nhà trường đã trang bị, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cho phòng Đội về hệ thống loa đài phục vụ cho việc thông báo và tuyên truyền, vì vậy công tác đội càng sôi nổi hơn.

 

       Trong học kì I này, chương trình rèn luyện đội viên được tổ chức tốt với các chuyên hiệu.Cụ thể như sau:

Tháng 9: Chuyên hiệu An toàn giao thông.Tìm hiểu luật giao thông đường bộ.

100% đội viên tham gia và không có đội viên nào vi phạm luật an toàn giao thông.

Tháng 10: Chuyên hiệu “ Chăm học ” . Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua " Häc tèt, rÌn luyÖn tèt " lËp nhiÒu thµnh tÝch kû niÖm ngµy B¸c Hå göi th­ư cho ngµnh GD&§T  (15/ 10/1968 - 15/10/ 2016), ph¸t ®éng thi ®uaHoa ®iÓm tèt, mõng thÇy mõng c«. 100% các chi đội thực hiện tốt phong trào thi đua .

Tháng 11: Tiếp tục thực hiện Chuyên hiệu Chăm học và chuyên hiệu nghệ nhỏ tuổi . Thi viết báo tường, thi TDTT, Thi trò chơi dân gian, thi đua giành nhiều điểm tốt, giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, phối hợp tốt với các tổ chức Đội trong và ngoài nhà trường.

5/ Chương trình 5: Khăn hồng tình nguyện, Chắp cánh yêu thương.

Nhằm xây dựng lực lượng cán bộ đội có kĩ năng nghiệp vụ công tác đội vững vàng, ngay sau khi xây dựng kế hoạch hoạt động của liên đội đầu năm học, đội ngũ cán bội đội đã được tập huấn những nội dung cần thiết về nghi thức đội, các bài hát múa mới, cách ghi chép sổ sách, các bài trống, triển khai nghi thức đội sửa đổi…trong các buổi tập huấn nghiệp vụ, phụ trách đội luôn tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Nhằm thu hút đội viên vào các hoạt động bề nổi, tạo không khí vui tươi, thoải mái sau những giờ học tập căng thẳng, liên đội thường xuyên tổ chức cho thiếu nhi tham gia tích cực các hoạt động VHVN TDTT góp phần nâng cao sức khoẻ thể chất và đời  sống văn hoá tinh thần lành mạnh, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái trong đội viên như : phổ biến các bài hát múa tập thể, duy trì hoạt động của đội TTMN, ca khúc măng non, Tổ chức hội diễn văn nghệ, thành lập đội chuyên về An toàn giao thông và cho đội viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc luật lệ An toàn giao thông, thi viết về chủ đề: “ Em yêu lịch sử Việt Nam”. Để phát huy tốt vai trò tự  quản, duy trì tốt giờ truy bài 15 phút  đầu giờ, các đội chuyên của liên đội được tập huấn nghiệp vụ công tác và hoạt động có hiệu quả như: đội cờ đỏ, đội TTMN. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống các bệnh thường gặp cũng được liên đội phổ biến thông qua hoạt động của đội chữ thập đỏ. Việc vệ sinh toàn trường được liên đội duy trì đều đặn vào giữa tiết 2 ngày học thứ 5 trong tuần. Hầu hết đội viên đều có ý thức tốt trong việc xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Làm tốt công tác tham mưu với chi bộ-BGH nhà trường và đoàn xã địa phương trong việc tổ chức cho các đội viên trong Liên đội tham gia “Ngày môi trường thế giới năm 2016”; tham gia rước kiệu ngày 10 tháng 10 âm lịch theo sự chỉ đạo của UBND xã và BCH đoàn xã. Tham gia tốt việc vệ sinh thôn xóm theo kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT Tam Nông. Thực thiện tốt các phong trào “ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”.

- Làm tốt công tác phong trào nhằm phát huy tinh thần "Vì đàn em thân yêu" của giáo viên - Tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên - TPT Đội và Hội đồng Đội cấp xã, trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Để đội ngũ cán bộ đội thực sự yên tâm công tác, làm việc có hiệu quả và đi vào chiều sâu, liên đội tham mưu với nhà trường và các anh chị phụ trách chi đội đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ đội khi tham gia phong trào: khen thưởng các chi đội và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội và các phong trào do Huyện Đoàn và Liên đội phát động, tạo điều kiện về mặt thời gian. Bên cạnh đó, các trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được liên đội quan tâm giúp đỡ : ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập; miễn giảm tiền đóng góp, cử đội viên học khá giỏi giúp đỡ…

 

 

Kết quả xếp loại của liên đội trong học kì I như sau:

Chi đội vững mạnh xuất sắc: 7C

Chi đội vững mạnh: 9A – 9B – 9C – 8C – 7B – 6A – 6B – 6C.

          Chi đội Khá: 8A – 8B – 7A.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN:

 

Hàng tháng Liên đội đều có kế hoạch cụ thể, chi tiết tham mưu trực tiếp với chi bộ - BGH nhà trường để thực hiện có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động. Chế độ thông tin báo cáo được duy trì đều đặn, đúng thời gian qui định.

Trong các hoạt động Đoàn- Đội luôn gắn với các hoạt động chuyên môn đặc biệt là môn giáo dục ngoài giờ lên lớp, môn giáo dục công dân giúp cho các hoạt động đội đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, thu hút đông đảo đội viên tham gia.

Cuối tháng Liên đội đều cho họp BCH Liên đội để tổng kết các mặt hoạt động, đồng thời rút ra những tồn tại cần khắc phục và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của chi bộ -  BGH nhà trường.

 

IV. NHỮNG TỒN TẠI  - HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN:

 

 

1. Tồn tại, hạn chế:

- Liên đội đã tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích, nhưng các hoạt động chưa thật sự đi vào chiều sâu.

- TPT tuy có nhiệt tình nhưng kinh nghiệm và năng lực tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi còn chưa đạt hiệu quả cao.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra và tập huấn cho đội viên chưa đạt hiệu quả cao nhất, chưa đủ nội dung yêu cầu đã đề ra so với kế hoạch đầu năm đề ra.

- Nhiều đội viên tham gia các phong trào của Liên đội còn chưa nhiệt tình nên phần nào ảnh hưởng chất lượng của các phong trào.

 

 

2. Nguyên nhân:

- Cơ sở vật chất như trang thiết bị và kinh phí hoạt động đội còn khó khăn chưa khuyến khích động viên được nhiều cho công tác đội.

      - Công nghệ thông tin phát triển (mạng Internet, các trò chơi điện tử…) cũng một phần làm cho một số đội viên không tập chung học tập, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.

- Một số anh chị phụ trách còn chưa thật sự bám sát chi đội nên cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đội viên.

 

- Tổng phụ trách Đội là giáo viên kiêm nghiệm, bề dày kinh nghiệm còn hạn chế.

 

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG HỌC KỲ II:

   

Trên cơ sở những những việc đã làm tốt và những tồn tại hạn chế trong học kỳ I, Liên đội trường THCS Hiền Quan đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho học kỳ II như sau:

1. Tiếp tục duy trì và quán triệt tốt các hoạt động nề nếp ra vào lớp ; đảm bảo sĩ số đến trường; thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện các nội quy nề nếp của Đội như: Việc truy bài, đeo khăn quàng, mặc áo đồng phục, thẻ học sinh.

2.  Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nề nếp đội viên, Liên đội sẽ tổ chức kiểm tra đồ dùng học tập của đội viên trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

3.  Theo dõi sĩ số và chấm điểm theo dõi đi học của đội viên đặc biệt là việc theo dõi đi học buổi chiều.

4. Tổ chức tốt các hoạt động như : Duy trì tốt các buổi HĐGG theo kế hoạch đầu năm, tiếp tục tổ chức làm lễ trưởng thành đội cho đội viên lớp 9, mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp Đoàn cho đội viên trưởng thành vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức cho đội viên ký cam kết không vi phạm các điều cấm trong dịp tết nguyên Đán:  "Kh«ng ®èt ph¸o vµ tµn tr÷, sö dông, vËn chuyÓn tr¸i phÐp c¸c chÊt g©y ch¸y næ, kh«ng uèng r­îu bia, ®¸nh b¹c d­íi mäi h×nh thøc, không sử dụng đèn Laze, không được thả đèn trời... Thùc hiÖn nghiªm tóc luËt lÖ an toµn giao th«ng", tiếp tục vận động đội viên ủng hộ tiền để mua quà cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới với mức vận động tối thiểu 3000đ/em, thầy cô tối thiểu 20000đ/GV

6. Tham gia tốt việc rước kiệu phục vụ lễ hội và chuẩn bị chu đáo các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng lễ hội Phết Hiền Quan sắp tới.

7. Tổ chức mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, văn nghệ giao lưu ngày quốc tế ngày quốc tế Phụ nữ Việt Nam 8/3 . Dự kiến tổ chức hội diễn văn nghệ - tổ chức các hoạt động TDTT , tham gia các trò chơi dân gian . Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 30/4, 15/5 và 19/5...

8. Tiếp tục trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bồn hoa trong Liên Đội.

9.  Tiếp tục hoàn thành phong trào kế hoạch nhỏ và các phong trào trong năm học do PGD&ĐT , HĐH huyện Tam Nông phát động .

10. Thường xuyên kiểm tra hồ sơ, sổ sách Đội và hoàn thành hồ sơ, sổ sách Đội .

11. Làm tốt công tác bàn giao đội viên, đoàn viên về nghỉ hè.

 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác đội và phong trào thiếu nhi trong học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Liên đội trường THCS Hiền Quan. Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của HĐĐ huyện Tam Nông để công tác đội của nhà trường ngày một đi lên ./.

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ- BGH NHÀ TRƯỜNG

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                 “ Đã ký ”

 

 

                          Nguyễn Quốc Toản  

TM. BCH LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

                       “ Đã ký ”

 

 

Bùi Đức Tuấn

 
Nguồn: thcshienquan.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 25
Năm 2020 : 1.760